Meer integriteitsschendingen bij tbs-instelling Oostvaarderskliniek Almere

Er zijn recent in korte tijd meer "zeer ernstige" integriteitsschendingen gemeld bij tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere. Er komt extern onderzoek en de kliniek moet gaan rapporteren aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), laat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer weten.

Er kwam al naar buiten dat een medewerker is ontslagen die een patiënte van de kliniek gedwongen zou hebben tot seksuele handelingen. Weerwind meldt nu dat deze maand ook een leidinggevende op non-actief is gesteld "vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag richting verschillende medewerkers". Verder is een medewerker ontslagen vanwege een seksuele relatie met een tbs-gestelde. Ook een stagiair moest vertrekken omdat die een relatie was begonnen met een tbs-gestelde.

Integriteit

De stappen die tot dusver zijn genomen zijn onvoldoende, schrijft de minister. "Daarom heeft DJI de kliniek gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe - in de volle breedte van de kliniek - te komen tot een veilig leef- en werkklimaat, waaronder integriteit en omgangsvormen, en hoe daar het gesprek over aan te gaan." Bij het externe onderzoek zal ook de Inspectie Justitie en Veiligheid betrokken worden.

Woensdag werd bekend dat de algemeen directeur van de kliniek opstapt. Hij heeft volgens de bewindsman om "persoonlijke redenen zijn functie neergelegd". De afgelopen jaren waren er ook al verscheidene incidenten in de kliniek.

Door: ANP