Alcoholbranche teleurgesteld over einde overleg preventieakkoord

Brancheverenigingen voor makers van alcoholische dranken zoals brouwers en distilleerders, vinden het teleurstellend dat het overleg over problematisch drankgebruik wordt stopgezet. Volgens directeur Peter de Wolf van de door de stichting opgerichte Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) werden er juist goede stappen gezet richting het behalen van de doelen uit het preventieakkoord. "Maar andere partijen wilden niet meer met het bedrijfsleven aan tafel."

Ook Nederlandse Brouwers ziet het stopzetten met lede ogen aan. "Voor ons had dit niet gehoeven", aldus een woordvoerder namens de bierbranche. "Maar we blijven ons inzetten voor het terugdringen van problematisch alcoholgebruik."

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) was de sfeer tijdens de laatste overleggen slecht waardoor er geen resultaten meer konden worden behaald. De Wolf herkent dat beeld. "Qua sfeer werd het er niet beter op, maar we haalden wel resultaten." De STIVA-directeur zag dat het "vanuit een paar gezondheidsorganisaties de laatste maanden vooral ging om wie er mee mocht praten".

'Blurring'

Ook het doel van de tafel werd volgens De Wolf vanuit die hoek ter discussie gesteld. "Ze wilden een brief naar de Tweede Kamer sturen over blurring." Dat is het toestaan om alcohol te schenken in bijvoorbeeld boek- of kledingwinkels. De alcoholproducerende bedrijven zagen daar echter niks in. "Het is een politiek besluit om dat in het coalitieakkoord op te nemen. Daar heeft deze overlegtafel niets over te zeggen."

De Vereniging van Ketenslijters (VDN) geeft ook aan het jammer te vinden dat de overlegtafel stopt. De slijters vinden het onzin dat er te weinig voortgang werd behaald, maar herkent wel het beeld dat de verschillende deelnemers uiteenlopende belangen hadden. "De anti-alcohollobby is het vanaf het begin oneens geweest met de focus op problematisch alcoholgebruik in plaats van op alle alcoholgebruik", aldus VDN.

In gesprek blijven

De gezondheidsorganisaties zouden daarnaast al twee jaar lang een eigen overlegtafel willen en zich alleen richten op het verhogen van de prijs van alcohol, het verminderen van het aantal verkooppunten en het verbieden van marketing. "Ze hebben geen oog voor wat wel wordt bereikt."

Nederlandse Brouwers, STIVA en VDN geven aan bereid te zijn de overleggen in de huidige vorm te hervatten, maar ook op andere manieren in gesprek te willen blijven.

Door: ANP