Meer bewustwording seksueel geweld nog steeds nodig

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en -Midden organiseert op donderdag 13 oktober in het Radboudumc een congres om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in preventie, signalering en handelen bij seksueel misbruik in de schijnwerpers te zetten. Dat meldt het Radboudumc.

Door de vele recente onthullingen wordt het steeds duidelijker dat het belangrijk is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bespreekbaar te maken. Alleen zo groeit de bewustwording dat beide vaker voorkomen dan je denkt, dat de gevolgen op het leven van slachtoffers enorm zijn, en dat signaleren en handelen deze slachtoffers helpt.

Vanwege deze impact heeft de regering ook een regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld benoemd: Mariëtte Hamer. Nederland telt inmiddels 16 centra Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden bestaat dit jaar 10 jaar en roept met dit congres op tot meer aandacht voor en daarmee grotere bewustwording van dit type (vaak onzichtbaar) geweld.

Hulpverlening binnen een uur, waar je ook woont in Nederland

Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken als je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld. Een van de 16 centra die ons land telt is voor iedereen binnen een uur te bereiken waar je ook woont in Nederland. De opvang en hulpverlening is niet meer weg te denken uit de zorg en opvang voor slachtoffers en maakt bij hulpverleners (zoals de politie) standaard onderdeel uit van hulp aan slachtoffers bij dit type geweld.

Het Radboudumc maakt deel uit van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden. Zo wordt bijvoorbeeld acute zorg bij seksueel geweld verleend vanuit de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc door speciaal getrainde medewerkers.

Congres

Omdat meer bewustwording van seksueel geweld nog steeds belangrijk is, organiseert het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en -Midden op 13 oktober in het Radboudumc een congres om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in preventie, signalering en handelen bij seksueel misbruik in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen van een gecoördineerde multidisciplinaire aanpak.

Als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zal ook Mariëtte Hamer, voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en lid van de Tweede Kamer, aanwezig zijn en spreken tijdens het congres.

Door: Nationale Zorggids