Factsheet Wachttijdinformatie ggz

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars. Dat meldt Vektis.

In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m september 2022 in de verschillende regio’s in Nederland.

Het gaat om de gemiddelde wachttijden van instellingen met meer dan 10 zorgverleners. De wachttijden zijn gewogen op basis van het aantal patiënten dat in de afgelopen 2 maanden is ingestroomd en worden aangeleverd door de zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners. Wachttijden van grotere instellingen tellen dus zwaarder mee dan die van kleinere instellingen. Zorgaanbieders met hoogstens 10 zorgverleners leveren geen instroomaantallen aan en tellen daarom niet mee in het gemiddelde. 

DSM-5

Vanaf februari 2022 gebruiken we de DSM-5 diagnosegroepen en de groep patiënten waarvan de diagnose nog niet gesteld is.

De wachttijden tot februari 2022 zijn weergegeven op basis van DSM-IV diagnosegroepen. Deze groepen zijn niet goed vergelijkbaar, daarom

Door: Nationale Zorggids