Normal_ggz_psychotherapie_cvp

Forensische instelling Fivoor krijgt per 1 november 2022 forensische onderdelen overgedragen van Antes, gespecialiseerd in psychiatrie en verslaving. Op haar beurt draagt Fivoor enkele hoog intensieve zorgonderdelen over naar Parnassia. Dit meldt Parnassia.

De hoog intensieve zorg (HIZ) Den Haag gaat van Fivoor naar Parnassia omdat dat beide afdelingen al een intensieve samenwerking hebben en concentratie op locatie Haaglanden een logischere plek is. Het huidige aanbod van Fivoor als forensisch specialist wordt versterkt en aangevuld door de toevoeging van het behandelaanbod van Antes.

Cliënten zullen zo min mogelijk overlast ervaren door de veranderingen. Ze behouden dezelfde gezichten op dezelfde locatie.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky