Normal_doctor-and-the-patient-2022-02-02-04-52-21-utc-min__1_

Depressies uiten zich bij ouderen anders dan bij jongere volwassenen. Ze hebben bijvoorbeeld vaker lichamelijke klachten als gevolg van een depressie of kampen met slaapproblemen. Door ouderenpsychiaters eerder bij de zorg aan ouderen te betrekken, hoeven ze niet met ondervoeding, pijn op de borst of doorligplekken in het ziekenhuis te belanden voor hun problemen worden herkend. Dit meldt Skipr. 

Door bijvoorbeeld eenzaamheid, verlies of lichamelijke problemen heeft 20 procent van de ouderen depressieve klachten en zelfs 25 procent van de oudere vrouwen. Een onbehandelde depressie legt natuurlijk veel druk op de oudere zelf, maar ook op de mantelzorger en gezondheidszorg. Mentale klachten uiten zich vaak in lichamelijke, waardoor ze bij de huisarts terechtkomen of op de spoedeisende hulp.

Goed te behandelen

Volgens de ouderenafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn de meeste depressies bij ouderen goed te behandelen. Maar om dat te kunnen doen is wel een vollediger beeld nodig van het aantal ouderen dat hier hulp bij nodig heeft.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky