'Ook minst zware vorm van verkrachting mag niet verjaren'

Slachtoffers van verkrachting, ook de nieuwe strafbare vormen waarbij geen sprake is van geweld, kunnen straks na lange tijd nog aangifte hiervan doen bij de politie. Er geldt voor geen enkele juridische variant van verkrachting een verjaringstermijn. Daarnaast kunnen slachtoffers van dit zedenmisdrijf straks aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft haar wetsvoorstel seksuele misdrijven op deze punten aangepast om slachtoffers beter te kunnen beschermen. Ook kindersekspoppen worden verboden, zoals ze vorig jaar al aankondigde, en wat ze nu heeft toegevoegd aan het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is bedoeld om meer verschijningsvormen van verkrachting strafbaar te stellen. Zo kunnen daders straks ook vervolgd worden als er niet per se geweld, dwang of bedreiging is gebruikt bij de seksuele handelingen. Daders zijn dan al strafbaar als zij weten dat de ander niet wil of dat ze "ernstige reden hadden om te vermoeden" dat de ander niet wil. Yeşilgöz verruimt nu de bijzondere verjaringsregeling voor seksuele misdrijven, zodat ook deze nieuwe varianten eronder vallen. Voor kinderen was al geen verjaringstermijn opgenomen in het wetsvoorstel.

Tweede Kamer

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden aangedrongen op de wijzigingen, nadat ze het wetsvoorstel eind vorig jaar hadden ontvangen. De minister heeft ook nog gesprekken hierover gevoerd met slachtoffers van seksuele misdrijven. De verjaringstermijn is een belangrijk aspect, omdat slachtoffers van zedenmisdrijven er soms pas na jaren mee naar buiten durven te komen.

"Seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar en moeten worden gestopt. Dat vergt een breed maatschappelijk offensief. Het strafrecht is een onmisbaar sluitstuk in deze brede aanpak. Met een extra aanpassing in de wet worden slachtoffers van seksueel geweld beter beschermd. Ik vind het belangrijk dat slachtoffers ruim de tijd krijgen om aangifte te doen. Daar moet tijdsdruk geen rol spelen" , zegt Yeşilgöz.

Door: ANP