Meer meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de zorgsector

Meer mensen hebben afgelopen jaar gemeld dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt in de zorg of in de jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg 240 meldingen binnen, tegenover 180 meldingen in 2021.

De inspectie vermoedt dat patiënten nu eerder aan de bel trekken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, doordat er afgelopen jaar veel aandacht was voor het onderwerp. Wel benadrukt de IGJ dat het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk nog veel hoger ligt.

Een groot deel van de meldingen was afkomstig uit de gehandicaptenzorg (50) en de geestelijke gezondheidszorg (50). Daarnaast kwamen veertig meldingen uit de jeugdhulp en veertig uit de eerstelijnszorg. Dat zijn onder meer de huisarts, tandarts en fysiotherapeut. Verder komt het ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging voor, stelt de IGJ.

Scheve machtsverhouding

Het gaat om allerlei vormen van seksueel gedrag waarbij een zorgverlener de grens over ging: van verkeerde opmerkingen tot onnodige aanrakingen of verkrachting. "Elke vorm van seksualiteit tussen cliënt en zorgverlener is grensoverschrijdend en valt onder geweld in de zorgrelatie."

De IGJ benadrukt dat seks tussen een zorgverlener en een cliënt nooit is toegestaan, ook niet met instemming. "Want een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Iemand die zorg of hulp nodig heeft is altijd afhankelijk van degene die de zorg verleent. Er is sprake van een scheve machtsverhouding."

Gevallen van patiënten die de grens zijn over gegaan richting hun zorgverlener zijn niet meegenomen in de cijfers, aldus de IGJ.

Door: ANP