Normal_depressie__depressief__vrouw

Onder de zes risicogroepen met een verhoogde kans op een depressie is een stijgende trend te zien in het vóórkomen ervan. Een aantal risicogroepen stappen vaker naar de huisarts vanwege depressieklachten. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie dat in 2017 is gestart. 

Het doel van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie is om aan aantal mensen met een depressie tot 2030 terug te dringen met 30 procent. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling en uitrol van sluitende ketenaanpakken voor de zes risicogroepen: jongeren (met KPP/KOV), jonge vrouwen (onder wie bijna of pas bevallen), werknemers met hoge werkdruk, huisartsenpatiënten met depressieklachten, mantelzorgers en chronisch zieken.

Landelijke Monitor Depressie

Binnen de Landelijke Monitor Depressie onderzoekt het Trimbos-instituut de populatieprevalentie (hoe vaak komt een depressie voor en hoe vaak is deze te voorkomen in de algemene bevolking?), zorgprevalentie (hoe vaak zoeken mensen met depressie(klachten) hulp?) en de intensiteit van zorggebruik (welke zorg en hoeveel zorg ontvangen mensen bij de huisarts of in de ggz?).

Geen sprake van dalende trend

Is de aanpak succesvol, dan mag verwacht worden dat de populatieprevalentie en zorgprevalentie dalen en het intensief zorggebruik afneemt. Vooralsnog is er echter geen sprake van een dalende trend, maar dat is volgens Trimbos niet verrassend.  Het programma is tot nu toe namelijk gericht op het ontwikkelen van ketenaanpakken. Pas in de volgende fase, bij de brede implementatie en doorontwikkeling ervan, kunnen veranderingen zichtbaar zijn.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky