Normal_braille__blind__slechtziend__toegankelijkheid

Het toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps verloopt te langzaam. Daardoor kunnen veel mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen hun zaken met de overheid niet zelfstandig regelen. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept daarom staatssecretaris Alexandere van Huffelen van Digitalisering – via een brief aan de Tweede Kamer – op het mogelijk te maken om overheden die niet voldoen aan digitale toegankelijkheid een boete te geven. Dit meldt Ieder(in). 

Tot 30 maart kon de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken schriftelijk vragen stellen aan Van Huffelen over digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk heeft de commissie in een brief zeven belangrijke aandachtspunten meegegeven:

  1. De website en app van het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk en gebruik ervan kan leiden tot veiligheidsrisico’s. Bovendien is het analoog indienen van een aanvraag niet mogelijk.
  2. Het tempo waarin overheidswebsites en apps toegankelijk worden gemaakt is te laag. Extra versnelling is nodig.  
  3. De zestien belangrijkste overheidsapps moeten volledig toegankelijk worden en niet slechts toegankelijker.
  4. Onderzoek hoe de verplichte standaard DigiToegankelijk (EN 301 549) wél kan worden opgenomen in de inkoopvoorwaarden van de overheid.
  5. Rapporteer over de voortgang van het Stappenplan Versnelling Digitale Toegankelijkheid éérder dit jaar, namelijk op 1 juli 2023, en daarna periodiek.
  6. Zet een landelijk expertisecentrum op voor het betrekken van de burger bij het ontwerpen van digitale dienstverlening, in lijn met het advies van Berenschot.
  7. Maak – naar Zweeds voorbeeld - sanctioneren van overheidsorganisaties die niet voldoen, mogelijk.

Na 30 maart kan het enkele weken duren voordat de staatssecretaris de vragen van de Kamerleden heeft beantwoord. Het GebruikersNetwerk blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Door: Nationale Zorggids