Normal_ggz__jeugdhulp_jeugd_ggz__psychiatrie__psychologie

MIND pleit in aanloop voor de wetsevaluatie van Wet verplichte ggz (Wvggz) voor meer focus op het voorkomen van dwang. Ook moeten de rechten van ggz-patiënten verbeterd worden en moeten voor mogelijke rechtszaken onafhankelijke commissies ingesteld worden. Dit meldt Skipr.

De wet wordt vandaag geëvalueerd tijdens het Schriftelijk Overleg in de Tweede Kamer. Uit een wetsevaluatie van het afgelopen najaar is het gebruik van dwang bij mensen met psychische klachten niet afgenomen sinds de invoering van Wvggz, en zijn de administratieve lasten slecht.

Nieuwe methode

MIND wil door het beschikbaar maken van vrijwillige zorg te verbeteren, de focus meer naar het voorkomen van dwang verschuiven. Op het moment wordt dit bemoeilijkt door te lange wachttijden en wachtlijsten van de ggz. MIND gelooft ook dat door meer controle te geven aan cliënten over hun leven en behandelplan, gedwongen zorg voorkomen kan worden.

Het doel van deze wet was om de samenwerking met de familie en naasten van de cliënt te verbeteren. Echter geven zij aan dat zij onvoldoende worden betrokken en op de hoogte gehouden worden.

Invoering adviescommissie

Ook pleit MIND ook voor verbeteren van de rechtsbescherming van de patiënt wanneer dwang onvermijdelijk is. Er moet een onafhankelijke commissie ingevoerd worden die de rol van adviseur en procureur op zich neemt.

Terwijl deze commissies in het originele wetsvoorstel voorkwamen, zijn deze uiteindelijk geschrapt vanwege hoge te verwachten kosten. Dit was jammer, omdat uit een pilot positieve resultaten volgden, waarbij betrokken cliënten en naasten zich eindelijk gehoord voelden.

In het huidige format wordt deze rol vervult door de geneesheer-directeur. Echter, deze is volgens MIND onvoldoende onafhankelijk gepositioneerd. Ook zouden de administratieve belasting en hoge procedurele kosten hierdoor opgevangen worden.

Zorgen om wetsvoorstel

 “Wat MIND betreft moet het begrip ‘verzet’ in de wet zelf of in de Memorie van Toelichting worden verduidelijkt in plaats van in een richtlijn. Rechtsbescherming is een taak van de overheid en kan niet in een richtlijn worden belegd en geborgd,” zegt MIND. Ook moeten zowel de wils(on)bekwaamheidstoets als de hoorplicht blijven.

Door: Nationale Zorggids