Normal_pexels-andrea-piacquadio-3811810

Hoewel jongeren sociale media veel voor plezier gebruiken, zit er ook een duistere zijde aan met  gevolgen zoals cyberpesten, online uitdagingen en sociale vergelijking. Ondanks de vele onderzoeken over de invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten, is de relatie tussen de mogelijke rol van sociale media en zelfmoord van adolescenten te weinig bestudeerd. Dit meldt GGZNieuws.

 

Het nieuwe onderzoek wilde digitale suïcidepreventiestrategieën ontwikkelen door te kijken naar de  betekenis van sociale media in het leven van jonge suïcideslachtoffers, en de mogelijke effecten van het gebruik op hun welzijn en leed.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat jongeren zich gehoord voelden bij lotgenoten en herstelverhalen, waarbij meerdere thema’s betrokken werden zoals triggers en imitatie, afhankelijkheid, uitdagingen en cyber-victimisatie. De eerste twee thema’s werden veel gevonden bij jonge vrouwen. Ook creëerden zij een online identiteit rond hun suïcidale gedachten en gedrag. Daarnaast kwam ook naar voren dat nabestaanden moeite hebben met de discussie over sociale media en diens gevolgen.

 Voorkomen

De onderzoekers stellen dat de digitale geletterdheid van ouders en naasten gestimuleerd moet worden, informatie op het gebied van gewetensvol gebruik uitbreiden en de preventie van cyberpesten te vergroten. Daarnaast moet er verder onderzoek gedaan worden naar hoe virtuele sociale netwerken deze gedachten in stand houdt en mogelijke oplossingen hiervoor zoals een moderator of rolmodel.

Door: Nationale Zorggids