Vincent van Gogh en VGZ sluiten 5-jarencontract

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ ondertekenden op 13 april een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen. Dit meldt VGZ. 

Beide organisaties zijn alliantiepartners van het Netwerk Zinnige Zorg en werken al sinds 2016 samen aan geestelijke gezondheidszorg op het vlak van de Zorgverzekeringswet. Ze hebben nu ook een gezamenlijke ambitie binnen de Langdurige Zorg: betere gezondheid van cliënten door meer cliënten te helpen met hetzelfde aantal zorgprofessionals. Het uitgangspunt hierbij is meer inzetten op ondersteuning in de thuissituatie in plaats van in een traditionele 24-uurs verblijfssetting. 

VGZ sluit hiermee de eerste meerjarenafspraak met een ggz-aanbieder binnen de Langdurige Zorg. Vanaf 2024 worden alle zorgkantoren en Wlz-aanbieders in Nederland gestimuleerd om meerjarige contracten te sluiten.

Meer cliënten helpen met minder medewerkers en middelen

De groep mensen met een ‘blijvende zorgvraag’ die eerst in aanmerking kwam voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kan sinds 2021 zorg vanuit de langdurige ggz krijgen. Dit zorgt voor een sterke toename van deze groep cliënten voor de zorgkantoren van VGZ en dus ook voor Vincent van Gogh. Met deze samenwerking spelen de partijen in op de toenemende schaarste aan medewerkers, middelen en de groei in cliënten. Zij willen dit realiseren zonder lineair toenemende zorgkosten.

Digitalisering 

Digitalisering krijgt in de samenwerking tussen Vincent van Gogh een VGZ een prominente plek. Hans van Noorden: “Het is niet toekomstbestendig om meer klinische voorzieningen te bouwen. Door digitalisering in te bouwen, kun je geestelijke gezondheidszorg juist beter integreren in het dagelijks leven en netwerk van de cliënt, thuis in de wijk.”

Door: Nationale Zorggids