Normal_ggz__jeugdhulp_jeugd_ggz__psychiatrie__psychologie

Het Trimbos-instituut heeft een kaart ontwikkeld die een overzicht geeft van het traumabehandelaanbod in Nederland. Niet alleen hulpverleners, maar ook cliënten en naast kunnen de digitale ‘Hulp in de buurt’-kaart bekijken. Ook is te zien welk trauma-aanbod nog mist. Dit meldt Trimbos.

De ‘Hulp in de buurt’-kaart is ontwikkeld naar aanleiding van een rapport van Commissie De Winter. Uit een onderzoek die zij deden naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019, bleek dat een deel van de geplaatste kinderen fysiek, psychisch en seksueel mishandeld werden bij jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen.

De commissie gaf het advies om het hulpaanbod te verbeteren voor deze slachtoffers van geweld. Volgens hun is “een gevarieerd en effectief behandelaanbod momenteel onvoldoende breed voorhanden.” Naar aanleiding hiervan creëerde het Trimbos-instituut in 2020 het Centraal Expertise en Informatiepunt Geweld in de Jeugdzorg (CIE) met de bijbehorende website geweldindejeugdzorginfo.nl. Hierop staat de ‘Hulp in de buurt’-kaart, informatie en advies van ervaringsdeskundigen en professionals.

Hulp in de buurt

Terwijl de kaart aanvankelijk mensen moet begeleiden bij het zoeken van hulp vanwege geweld in de jeugdzorg, kan het ook gebruikt worden door anderen om trauma gerelateerde behandelingen te vinden. In de registratie staat informatie over het hulpaanbod, de doelgroepen van het aanbod, de behandelvormen (ambulant, klinisch, deeltijd), en voor wie de behandeling bedoeld is.

Aanbod

Op de lijst staan 135 locaties die speciale zorg aanbieden, die onderdeel zijn van in totaal 40 instellingen. Naast gespecialiseerde traumacentra, bestaat het aanbod ook uit poliklinieken van algemene ggz-instellingen, met en zonder opnamemogelijkheden, en kinder- en jeugdtraumacentra.

Tekorten

Terwijl het overzicht laat zien dat we een divers trauma-behandelingsaanbod hebben in Nederland, laat het ook zien dat hulp slecht is verdeeld. De beschikbare plekken per instelling is onoverzichtelijk door het ernstige personeelstekort van gespecialiseerde behandelaren. Vooral mensen met complexe en meervoudige problematiek, doelgroepen voor wie iets extra’s nodig is, of mensen met voorliggende psychosociale problematiek, hebben moeite met het vinden van geschikte hulp.

Ook komen geraadpleegde instellingen in de problemen door cases die ze mogelijk niet kunnen behandelen, maar ook niet kunnen doorverwijzen door het tekort of door de lange wachtlijsten. Vooral (crisis) klinische plaatsen kampen met een tekort.

Door: Nationale Zorggids