Normal_pexels-anna-shvets-4557876__1_

Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat er te weinig aandacht is voor seksualiteit binnen de huisartsenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulp. Volgens expertisecentrum Rutgers heeft dit grote gevolgen. Vaak wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag niet herkend én maakt seksualiteit ook deel uit van de gezondheid. Dit meldt Skipr.

 

Volgens Rutgers, die onderzoek deed naar seksualiteit in de zorg, kan de gezondheid verbeteren door seksualiteit bespreekbaar te maken onder zowel de algemene populatie als bij chronisch zieke mensen en slachtoffers van seksueel geweld. Het is van belang dat zorgpersoneel actief de discussie aan gaat, omdat cliënten, patiënten en bewoners dit vaak moeilijk vinden.

Kennis gelimiteerd

Het blijkt ook dat de kennis van zorgmedewerkers te gelimiteerd is. Vaak weten ze te weinig op het gebied van LHBTQIA+, vluchtelingen en mensen met een migratie achtergrond. De professionals geven aan dat ze graag betere vindbare tools willen, terwijl een deel ook aangeeft dat ze achterlopen op het gebied van interventies.

Financiële beperkingen

Ook personeel vindt het moeilijk om de discussie aan te gaan, omdat ze het zien als een privékwestie. Ze vinden het moeilijk om een balans te kunnen vinden tussen het beschermen van hun cliënten en hen vrij te laten in hun seksuele vrijheid en ontwikkeling. Ook is in het onderzoek naar voren gekomen dat er financiële beperkingen zijn, zoals de zeer lange wachttijden van transzorg. Maar ook verwijzingen naar de seksuoloog en seksverzorging worden financieel niet ondersteund.

Verbetering

Rutgers geeft het advies om de discussie rondom seksualiteit en een positieve outlook actief te ondersteunen. Hierbij moet de toegankelijkheid van specialistische zorg makkelijker worden en moeten zorginstanties een concreet plan maken om seksualiteit bespreekbaar te maken. Vooral grotere zorgorganisaties zoals in de jeugdhulp of gehandicaptenzorg moeten grote stappen maken.

Door: Nationale Zorggids