Normal_pexels-cottonbro-studio-4100661__1_

Terwijl het kabinet een nieuw beleid heeft aangekondigd om het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan te pakken, zal het tekort nog steeds blijven toenemen. Het tekort zal naar verwachting groeien van 7.400 mensen in 2023 naar 12.800 in 2032. Dit meldt Skipr.

Dit is de conclusie die het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg & welzijn heeft getrokken na de nieuwste prognose voor de ggz. Echter zou het personeelstekort nog groter zijn geweest zonder het nieuwe beleid. Dit zou hebben geleid naar een tekort van 14.300 in 2032, een verschil van 1.500 mensen.

Vraag blijft groeien

Terwijl de arbeidsvraag in de periode van 2022 tot en met 2032 toeneemt met 7.600 werknemers, stijgt het aanbod met slechts 1.200. Dit betekent dat het tekort blijft aanhouden en zorgt voor een verdere toename van de arbeidsvraag.

IZA, WOZO en Coalitieakkoord

In het nieuwe beleid worden verschillende relevante beleidsmaatregelen meegenomen. Dit zijn onder andere het integraal zorgakkoord (IZA) en het programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO). Ook wordt het nieuwe besluit rondom de kinderopvang meegenomen: 96 procent vergoeding van de maximumprijs per 1 januari 2025. Ook de wijzigingen in het kwaliteitskader verpleegzorg en de eigen bijdrage huishoudelijke hulp telt mee.

GALA

Andere recente maatregelen zijn nog niet meegenomen in het prognosemodel Zorg en Welzijn-2022. Een voorbeeld hiervan is het GALA-akkoord (Gezond en Actief Leven Akkoord) dat op 3 februari 2023 is ondertekend en de daarbij behorende SPUK-middelen. Dit geldt ook voor alle maatregelen in het kader van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en de Hervormingsagenda Jeugd.

Personeelstekort ggz

Het nieuwe Beleid is aangepast met behulp van zorggebruik indicatoren en in enkele gevallen met arbeidsproductiviteit. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het tekort in de ggz zal afnemen met 1.500 personen in het jaar 2032.

Door: Nationale Zorggids