FNV in gesprek met werkgevers ggz om koopkracht werknemers te verbeteren

Ook werknemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben moeite om rond te komen. Daarom is FNV Zorg & Welzijn in gesprek gegaan met de werkgevers om de koopkracht van de werknemers te verbeteren. Na drie gesprekken nog geen resultaat. Wel hebben is een afspraak gemaakt voor een volgend overleg op 11 mei. Dit meldt FNV. 

 

Op 11 januari is FNV gestart met een verkennend gesprek met de Nederlandse ggz om wat te doen aan het koopkrachtherstel van de werknemers. Op 6 februari zaten de partijen weer om de tafel. Daarna was het een hele tijd stil van de kant van de werkgevers.

Petitie

Ondertussen zaten de ggz-medewerkers niet stil. Spontaan nam een aantal werknemers het initiatief om een petitie te starten. Binnen enkele dagen waren er meer dan 10.000 handtekeningen binnen.

Opnieuw in gesprek

FNV Zorg & Welzijn is onder de indruk van het aantal handtekeningen dat geplaatst is onder de petities voor herstel van koopkracht in de ggz. Dat werknemers van zich lieten horen, heeft er toe geleid dat de vakbond weer rond de tafel is gegaan op 2 mei.

Geen resultaat

"Ook tijdens het derde overleg heeft de vakbond de werkgevers bestookt met argumenten om te komen tot koopkrachtherstel voor ggz-medewerkers. Helaas liep het overleg moeizaam, en heeft het niet geleid tot het gewenste resultaat", aldus FNV. Het bestuur van de Nederlandse ggz gaat terug naar haar leden. Op 11 mei is er weer een overleg gepland.

Door: Nationale Zorggids