Normal_rss_entry-381354

Een op de tien volwassenen in Nederland zit in een "kwetsbare situatie". Dit schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een woensdag verschenen rapport. Het gaat hierbij om mensen met een "stapeling van problemen op verschillende terreinen", zoals weinig sociale contacten, financiële problemen en problemen met het doen van het huishouden.

Deze groep heeft vaak geld- en sociale problemen, maar niet de middelen om hier zelfstandig uit te komen. Ze zijn daardoor vaker eenzaam en minder tevreden over hun leven, concludeert het adviesorgaan in het rapport "Zicht op zorgen".

Geen hulp geboden

Het SCP vindt dat burgers er momenteel niet genoeg op kunnen vertrouwen dat ze kunnen terugvallen op hulp vanuit de overheid. "Mensen ervaren drempels bij de toegang tot ondersteuning uit het sociale domein." Aanvraagformulieren zouden vaak ingewikkeld zijn, het hulpstelsel lastig te doorgronden en informatie hoofdzakelijk digitaal beschikbaar. "Gemeenten lijken uit te gaan van een zelfredzame en (digitaal) vaardige burger", aldus het SCP.

De organisatie adviseert gemeenten alerter te zijn op mensen met een "stapeling van problemen" en hun zelfredzaamheid niet te overschatten. Ook zou de informatievoorziening toegankelijker en eenvoudiger geregeld moeten worden.

Door: ANP