Normal_rss_entry-383141

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) stelt onafhankelijke experts in de Pompekliniek aan. Zij gaan het Forensisch Psychiatrische Centrum (FBC) extra op de huid zitten om de noodzakelijke, nieuwe verbeteringen door te voeren. Weerwind nam dit besluit als reactie op het kritische rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, die de ontsnapping van twee tbs'ers in juni vorig jaar uit de Nijmeegse Pompekliniek onderzocht. "De ontvluchting uit zo’n hoog beveiligde kliniek is onaanvaardbaar", zegt de minister.

De Inspectie JenV concludeert in haar rapport dat de kliniek te weinig heeft geleerd van het verleden. Dat is een "harde boodschap", zegt Weerwind. Die sterkt hem wel in zijn ambitie "te blijven werken aan een sector die leert van incidenten en blijvend inzet op verbeteringen", schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. "Leren gaat niet vanzelf en is nooit klaar. Het vereist kritische zelfreflectie, een open houding en ruimte voor tegenspraak."

De directie hoeft niet op te stappen, maar de externen kunnen onder meer gevraagd en ongevraagd kritiek geven op de verbeteringen. De kliniek heeft beloofd volledig mee te werken, laat de minister weten. De deskundigen krijgen toegang tot de kliniek, kunnen met medewerkers praten en documentatie opvragen.

Betere beveiliging

De Pompestichting, waar de kliniek onder valt, heeft inmiddels een nieuw hekwerk neergezet. Daarmee staat er rondom de kliniek een dubbele schil van vijf meter hoog. Daarnaast wordt nieuwe techniek geïnstalleerd om het toezicht te verbeteren en wordt er verbouwd zodat beveiligers beter toezicht op het terrein krijgen. Ook wordt de toegangscontrole voor het buitenterrein aangepast.

Na een jaar bekijkt Weerwind of het nodig is de deskundigen langer in te zetten. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt op verzoek van de minister de onafhankelijke experts aan. De Kamer wordt voor volgend jaar zomer geïnformeerd over de resultaten van de extra maatregelen.

Ontsnappingen

De Pompekliniek is één van de elf tbs-klinieken in Nederland. Er verblijven rond de 250 mannelijke patiënten. De kliniek kwam de afgelopen tijd geregeld in het nieuws, nadat meerdere patiënten waren ontsnapt. Vorig jaar juni ontsnapten Sherwin W. en Luciano D. D. werd na negen dagen in Den Haag aangehouden. W. werd in februari in Spanje opgepakt. Over die ontsnappingen gaat het onderzoeksrapport van de Inspectie.

Door: ANP