Minder kans op werk door lange wachtlijsten in de ggz

De wachttijden van de ggz hebben niet alleen een impact op de mentale gezondheid van een persoon, maar ook op iemands professionele toekomst. De wachttijden leiden er namelijk toe dat iemand een kleinere kans heeft op werk en grotere kans op baanverlies, blijkt uit onderzoek van ESB. De kans op werk daalt met 2 procentpunt voor iedere extra maand die iemand op de wachtlijst staat. Dit melden ESB en MIND. 

Vooral op mensen met een lager opleidingsniveau of migratieachtergrond zijn de invloed van wachttijden groot. Kortere wachtlijsten zorgen dus niet alleen voor het voorkomen van complexere problemen maar ook voor behoud van de werkzame bevolking. Een kortere wachtlijst heeft namelijk grote economische voordelen: door de wachttijd met slechts één maand te verminderen, behouden zo’n 1.600 mensen hun baan. Dit levert de maatschappij ruim 300.000 miljoen euro op jaarbasis op.

Baankansen vergroten

Belangenorganisatie MIND riep de Tweede Kamer in januari al op om mensen met psychische aandoeningen betere toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Nog steeds zijn werkgevers voorzichtig met het aannemen van mensen met een psychische aandoening. Door deeltijdwerk te behouden voor mensen die vanwege hun zorgtaken of gezondheid niet anders kunnen, verbeteren de arbeidskansen voor die groepen mensen ook. En door IPS in te zetten, hebben meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of common mental disorders een vergrote kans op een baan. Hiervoor stelde de overheid in maart 10 miljoen euro beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky