Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_islam_ica_school_hoofddoek

'GGZ voor alle etnische groepen even toegankelijk'


Er zijn geen aanwijzingen dat stedelingen met een niet-Nederlandse achtergrond minder toegang tot de geestelijke gezondheidszorg hebben dan stadbewoners met Nederlandse achtergrond. Door onder meer demografische factoren is de behoefte aan geestelijke zorg groter onder allochtone inwoners, maar daarin wordt goed voorzien. Dat meldt het Nederland...

Normal_pesten_gepest

Relatie tussen gepest worden en gedachten aan zelfdoding aangetoond


Kinderen en jongeren die gepest worden denken eerder aan zelfdoding en doen eerder een zelfmoordpoging dan leeftijdsgenoten die niet worden gepest. De relatie tussen gepest worden en een hoger risico op suïcide onder jongeren werd al vermoed, maar is nu aangetoond door wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Logo_levenseindekliniek

Ruim 1500 aanmeldingen bij Levenseindekliniek


(Novum) - De Levenseindekliniek heeft de laatste twee jaar van ruim 1500 mensen een euthanasieverzoek ontvangen. Daarvan kregen 205 mensen ook daadwerkelijk euthanasie via de kliniek en werden 117 mensen alsnog door hun eigen arts geholpen. Dat heeft de in 2012 opgerichte kliniek donderdag bekendgemaakt.

Normal_face-76561_640

Financials van zorginstellingen verwachten zwaar jaar


De financiële afdelingen van zorginstellingen zien het somber in voor de komende 12 maanden. Financials verwachten een waardevermindering van 350 miljoen euro als gevolg van een verslechtering van hun vastgoedpositie. De GGz ziet het het somberste in: er wordt geen enkele groei in de omzet verwacht. Dit meldt Skipr. 

Normal_hypotheek_huis_van_geld

GGZ organiseert studiedag over veranderingen in beschermd wonen


In 2015 wordt het beschermd wonen overgeheveld van de GGZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daardoor worden de 43 centrumgemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen organiseren betrokken partijen daarom een studiedag 'Beschermd Wonen'. Dit meldt GGZ Nederland. 

Normal_download__1_

Veldnormen om inkoopproces GGZ te versimpelen


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vraagt aan de GGZ-partijen om veldnormen op te stellen om het inkoopbeleid makkelijker te maken. Minister Schippers van Volksgezondheid steunt deze vraag. De GGZ-partijen gaven eerder aan verbolgen te zijn over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

'Inzet vrijwilligers bij eenzame ouderen bespaart op zorgkosten'


In het project Motto bieden vrijwilligers ondersteuning aan eenzame ouderen in Rotterdam. Door deze ondersteuning blijken ouderen meer grip te krijgen op hun leven, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen en maken ze minder gebruik van gezondheidszorg. Dat blijkt uit een onderzoeksrapportage van het Verwey Jonker instituut, zo meldt Movisie.

Normal_arie_slob_christenunie_cu_politiek

CU wil extra geld voor zorg naar gemeenten


Bij de overheveling in 2015 van zorgtaken naar de gemeenten moet er extra geld komen voor dagbesteding, jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligers. Dat zegt Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU). Slob zal zich daarvoor inspannen tijdens de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Dat meldt Skipr.

NZG GGZ Informatie

NZG Blog

Afscheid nemen en rouw verwerken in coronatijd

Normal_blogger_nzg_jolande

We gaan door een donkere tijd heen. Velen van ons krijgen, misschien wel voor het eerst van hun leven, te maken met verlies en crisis. Een levenscrisis die er diep inhakt en die sporen na laat. Een periode in je leven die je nooit meer zult vergeten omdat het zo anders en misschien wel verdrietig en beangstigend is, waar je nu doorheen gaat.  

NZG Topvacatures

NZG Interview

Geen coschappen door corona: hoe kwamen coassistenten deze periode door?

Normal_jurrien_loosveld


Midden maart kregen bijna alle coassistenten bericht dat hun coschappen per direct werden stopgezet. De redenen: de kans op besmetting met corona en het ontbreken van een n...