Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_xtc

Week 27: te dikke kinderen, coronagolf, drugstesten en doden door apenpokken


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer dikke kinderen, de coronagolf, drugstesten, het apenpokkenvirus en stress bij studenten in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenisse...

Normal_ouderenzorg

Acties nodig om GGZ-Wonen passend te bekostigen


De instroom van mensen met een GGZ-Wonen indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) is fors hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast laat de bekostiging van zorg aan deze doelgroep verschillen zien. Het gaat onder meer om de keuze van cliënten voor leveringsvormen van zorg en regionale verschillen in de manier waarop deze zorg wordt ingekocht en beko...

Normal_oude_vrouw

Effecten vergrijzing steeds beter zichtbaar in uitgaven gezondheidszorg


De vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt steeds beter zichtbaar in de uitgaven aan gezondheidszorg. In 2019 werd in Nederland 44 van de bijna 97 miljard euro besteed aan zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. Dementie is de ziekte waaraan met 10,3 miljard euro het meeste geld werd besteed. Dit meldt het RIVM. 

Normal_eenzaam2

Studenten ervaren meer stress door inflatie dan door corona


Wie (terug)denkt aan het studentenleven, denkt niet alleen aan hard studeren maar ook aan een onbezorgde periode vol plannen voor de toekomst en feestjes. Anno 2022 ervaart meer dan de helft van de studenten dit echter heel anders. De stijgende prijzen zorgen ervoor dat 57 procent van de studenten nu meer stress ervaart dan tijdens de coronalock...

Normal_bouwen

'Bouwen voor mensen met dementie is hoognodig en het loont'


De komende jaren moeten er volgens Conny Helder zeker 50.000 extra woningen komen voor ouderen die zorg nodig hebben. Alzheimer Nederland pleit voor het bouwen van 11.000 dementievriendelijke woningen per jaar. Dat meldt ANP Expert Support.

Normal_ouderenzorg

Alzheimer Nederland overhandigt businesscase dementie aan minister


Dementie is een snelgroeiende ziekte, 1 op de 5 mensen krijgt dementie en de meeste mensen met dementie wonen zelfstandig thuis en willen dat ook graag. Vaak is deze woning niet geschikt om thuis te blijven wonen als de ziekte vordert. Tegelijkertijd is verhuizing naar een verpleeghuis vaak nog niet nodig en bovendien een schrikbeeld. Een dement...

Normal_brief_geld_vijftig

IKZ ontving in 2021 457 signalen over zorgfraude


Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) ontving in 2021 457 signalen over zorgfraude, die gaan over 379 zorgaanbieders. Over driekwart van hen kwam er in 2021 voor het eerst een signaal binnen. Een signaal werd gemiddeld 2,5 keer gedeeld. Het aantal meldingen in 2021 is gedaald met 7 procent ten opzichte van 2020. Een van de oorzaken daarvan i...

Normal_xtc

Thuistesten xtc en cocaïne werken niet: ‘Misleidende resultaten’


Om te controleren of cocaïne of xtc niet vervuild is, moet je deze producten laten testen. Dat kan thuis met een thuistest. Nu blijkt echter dat meerdere thuistesten niet werken en dus gevaarlijke, misleidende resultaten geven. Dat meldt Radar. 

NZG GGZ Informatie

NZG Blog

Aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Normal_lily_monori_van_dijken

Tranen door aanraking, het verlangen om aangeraakt te worden, aanraking waar je zo aan toe bent dat je tranen gaan rollen als het moment daar is. In een werkoverleg met professionals op de afdeling Gynaecologie en het team geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers in het UMC Utrecht, werd de behoefte aan aanraking van een oncologische p...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug

Normal_tante_co_0494


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen w...