Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Logo_download__1_

De 5 grootste zorgproblemen van 2015


De eerste zes maanden van 2015 staan bol van het zorgnieuws. De Nationale Zorggids heeft de tien grootste zorgproblemen van 2015 op een rij gezet. Wat de vijf grootste problemen zijn, leest u hier. 

Logo_top_10

De 10 grootste zorgproblemen van 2015


Met het overdragen van de zorgtaken van het Rijk naar gemeenten is 2015 een jaar van hervormingen voor de Nederlandse gezondheidszorg. De eerste zes maanden van 2015 staan bol van het zorgnieuws. De Nationale Zorggids heeft de tien grootste zorgproblemen van 2015 op een rij gezet. 

Normal_nic2

Nic Vos de Wael van LPGGz: 'Het is nu ieder voor zich en niemand voor de cliënt'


De geestelijke gezondheidszorg staat op zijn kop. Met de jaarwisseling en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet is de GGZ zoals die eerder was verleden tijd. Zowel de invoering als de uitvoering van deze grote stelselverandering gaat, op...

Normal_anni3

Nieuwe denkers over de andere kant van de veranderingen in de zorg: 'Bepaal zelf wie aan je rug komt'


“2015 wordt het jaar van veranderingen, met alle problemen van dien,” vertelt Anni Tüski, die samen met Ingela de Witte de beweging #nieuwedenkersindezorg bedacht. “Wij wilden allebei een warme wind door Nederland waaien. We wisten dat de media flink boven op de veranderingen in de zorg zouden gaan zitten, op wat er allemaal misgaat. Wij willen ...

Normal_bakker

Bestuurder Henk Bakker: '225-jarig jubileum Kentalis geeft vertrouwen in ons aan'


Op 14 april 1790 nam de Waalse predikant Henri Daniel Guyot het initiatief om les te gaan geven aan veertien dove kinderen in kleine lespanden in Groningen. Zijn organisatie groeide en groeide en er bleek veel behoefte te zijn voor de diensten die hij leverde, want nu, 225 jaar later, staat er een landelijke organisatie met duizenden werknemers ...

Normal_marja_ruijterman

Interview Marja Ruijterman: 'We zijn wijzer dan we denken'


Het leek me enig, werken met kinderen”, zegt Marja Ruijterman over haar jaar als leidster bij een kinderopvang, “maar dat was het niet. Ik liep te schreeuwen en te tieren en de kinderen schreeuwden en tierden terug”. Totdat een collega haar vertelde over de kracht van gedachten. Een wereld ging voor haar open. Ze kwam niet alleen zelf tot rust, ...

Normal__dsc3433-1

Zorgcoördinator Gerrit Witteveen: 'Betere samenwerking met jeugdzorg van cruciaal belang voor leerlingen'


Op 21 november organiseert de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) de Dag van de Zorgcoördinator. Dit jaar is het thema Ontmoetingspunt en zijn voor het eerst ook jeugdzorgprofessionals uitgenodigd op de bijeenkomst.Gerrit Witteveen is zorgcoördinator op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal en betrok...