Website, goede voorbeelden jeugdzorg, bundelen

MIDDELBURG - Staatssecretaris Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) wil voorbeelden van  goede methodes in de jeugdzorg bundelen op de website www.voordejeugd.nl. Ook wil hij op de website een landkaart waarin door regio’s of gemeenten voorbeelden kunnen worden geplaatst, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Hoewel de vernieuwende aanpak van de jeugdzorg in Zeeland een goed voorbeeld is, heeft dit nog niet geleid tot een vermindering van het aantal uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Wel laat de Zeeuwse methode, die uitgaat van de kracht van gezinnen en het opgroeien in gezinnen, zien dat het mogelijk is dat steeds minder kinderen opgroeien in jeugdinstellingen. Provincies en rijk hebben afgesproken dat dit ook moet gebeuren.

Er moet volgens de staatssecretaris gekeken worden naar verschillende manieren waarop de jeugdzorg kan worden vernieuwd. Het Zeeuwse model kan hierbij gebruikt worden door gemeenten om een deel van de zorg voor jeugd vorm te geven. Er worden echter ook elders in het land methodes ontwikkeld. Zo is er ook een Utrechtse, Friese en Overijsselse methode.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal