Handtekening, samenwerking

HENGELO - In het kader van de decentralisatie jeugdzorg worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor bijna alle jeugdzorgtaken. In Twente zullen dan ruim 10.000 kinderen, jongeren en hun opvoeders ondersteund gaan worden door in totaal veertien gemeenten. Gisteren stemde het Hengelose college van B en W in met een plan voor een regionale samenwerking in deze sector.

In deze zogeheten regionale ‘Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente’ staat de inhoudelijke visie en verdere uitwerking van de regionale samenwerking om uiteindelijk een vraaggestuurd, effectief, efficiënt en betaalbaar jeugdzorgstelsel in Twente te hebben.

De visienota zal aan alle Twentse gemeentebesturen worden voorgelegd. Het Hengelose college van B en W legt de nota nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz