Proeftuinproject, Urk, vrijwilligers, maatjes

URK - Gemeenten moeten straks de jeugdzorg uitvoeren met minder budget. Door de instroom in de jeugdzorg tegen te gaan, kunnen de kosten hiervan beperkt worden. In de provincie Flevoland is er de afspraak gemaakt om deze instroom met minimaal drie procent te verminderen. Eén van de ‘proeftuinprojecten’ die hiervoor wordt ingezet draait op Urk en heet ‘’Een goeie moat kan gien kwoad!”, zo meldt de Stentor.

In het project werkt de provincie Flevoland samen met jeugdorganisaties op Urk om tieners die (dreigen te) ontsporen in toom te houden. Elke tiener krijgt hiertoe een vrijwilliger toegewezen die als vertrouwenspersoon en ‘moat’ dienst doet. Deze vrijwilligers zijn ook in de weekenden beschikbaar . De vraag en de situatie van de jongere is leidend bij het besluit om over te gaan tot professionele zorg en dit verloopt in een vloeiend proces. 

Nauw betrokken bij het project zijn het CJG, de jeugdagent, ambulant jongerenwerkers, Eleos, LSG-Rentray en Caritas.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal