Hoofdingang UMC St Radboud

NIJMEGEN - Vijf tot twintig procent van de jongeren in Nederland heeft zogeheten externaliserende (zich naar buiten toe uitende) gedragsproblemen. Uit onderzoek van promovendus Rianne Marsman van het Nijmeegse UMC St Radboud blijkt dat ‘overbeschermende’ ouders het risico op dit probleemgedrag vergroten.

“Als ouders hun kinderen tijdens de puberteit te veel beschermen, dus weinig in aanraking laten komen met hun omgeving, vertonen ze vaker gedragsproblemen”, aldus Marsman. “In de puberteit is het gezond dat een kind op zoek gaat naar nieuwe ervaringen. Als ouders overbeschermend zijn, kunnen jongeren niets uitproberen.”

Volgens haar is dat effect overigens ook te zien wanneer de ouders juist autoritair zijn. Bovendien is de kans op deze problemen nog groter bij kinderen met een genetisch risico. Verder ontdekte Marsman dat meisjes met gedragsproblemen meer stresshormonen (cortisol) hebben dan jongens met gedragsproblemen.

Ook opvoeding blijkt een belangrijke risicofactor. Kinderen die een ‘warme’ opvoeding krijgen hebben minder kans op gedragsproblemen. Afwijzing door de ouders lijkt juist een sterk negatief effect te hebben.

Rianne Marsman promoveert volgende week maandag aan het UMC St Radboud op haar onderzoek ‘Oorzaken van gedragsproblemen bij jongeren’.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz