Rotterdam

ROTTERDAM - Vanaf 2015 zal de gemeente Rotterdam in de 55 wijken die de stad kent wijkteams inzetten met daarin medewerkers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dat meldt Binnenlandsbestuur.nl.

Doordat de wijkteams zeer lokaal ingezet worden, moet er een einde komen aan de versnippering van de hulpverlening aan jeugdigen. Door de zeer gelokaliseerde inzet van de teams, worden de jongeren sneller, goedkoper en dichter bij huis geholpen.

Het plan is de kern van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Volgens wethouder Hugo de Jonge (CDA) van Jeugd en Onderwijs is de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten "de unieke kans om de jeugdzorg eenvoudiger te maken." Deze week is het plan door het college vastgesteld. Het wachten is nu op de besluitvorming van de gemeenteraad.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem