Normal_kanker_kind_leukemia_kaal
Hoe jonger een meisje kanker krijgt, des te groter wordt de kans op onvruchtbaarheid. Dat blijkt uit een deelstudie in een groot onderzoek naar kinderen met kanker van het St. Jude Children's Hospital in Memphis. Dit meldt Medisch Contact.
 
Wetenschappers ondervroegen voor het onderzoek ruim 3500 vrouwen tussen de 18 en 39 jaar die als kind kanker hebben gehad. Ook hun zussen deden mee aan het onderzoek als controlegroep. De onderzoekers bekeken of er sprake was geweest van onvruchtbaarheid, hoe lang het eventueel duurde voor zij zwanger werden en of zij medische hulp gezocht hebben.
 
Zowel klinische als totale onvruchtbaarheid werd onderzocht. Bij klinische onvruchtbaarheid heeft een vrouw ooit een jaar of langer zonder succes geprobeerd zwanger te raken. Bij totale onvruchtbaarheid speelt het uitblijven van de menstruatie ook mee. Beide vormen van onvruchtbaarheid komen vaker voor bij vrouwen die als kind kanker hadden dan bij hun zussen. Het risico bleek toe te nemen naarmate de vrouwen op jongere leeftijd kanker kregen.
 
Ook specifieke behandelingen van kanker blijken het risico op onvruchtbaarheid te verhogen. Met name chemotherapie met alkylerende middelen (stoffen die celdeling voorkomen) en de bestraling van het bekken of het hele lichaam hebben negatieve effecten op de vruchtbaarheid.
 
Vrouwen die ooit kanker hebben gehad, zochten net zo vaak medische hulp bij onvruchtbaarheid als de vrouwen uit de controlegroep maar werden minder vaak behandeld. De reden daarvoor is niet duidelijk. Twee derde van de vrouwen die kanker overleefden en ooit klinisch onvruchtbaar waren, werden uiteindelijk toch zwanger. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vrouwen die geen kanker hebben gehad.
 
© Nationale Zorggids