Normal_wachtkamer

Huisartsen doen er goed aan om mazelenpatiënten zoveel mogelijk buiten hun wachtkamer te houden. Dat adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Het advies geldt uitdrukkelijk ook voor huisartsen in gebieden waar nog weinig of geen mazelen is vastgesteld. Wanneer een huisarts bij telefonisch contact mazelen vermoedt en er geen aanwijzingen zijn voor een gecompliceerd verloop van de ziekte, dan hoeft hij de patient niet naar zijn praktijk te laten komen. Zijn er aanwijzingen voor complicaties, dan verdient een onderzoek bij de patiënt thuis de voorkeur. Indien toch besloten wordt om een patiënt naar de praktijk te laten komen adviseert het NHG de huisarts om het bezoek aan het eind van een spreekuur te plannen.

Door de huidige mazelenuitbraak in de biblebelt hebben huisartsen en andere medische professionals zelf ook een verhoogd risico om met mazelenpatiënten in contact te komen, met name  diegenen die in regio’s met een lage vaccinatiegraad met kinderen werken. Werkgevers zijn primair verantwoordelijk om hun personeel adequaat te beschermen tegen infectie en besmettingen bij hun patiënten te voorkomen.

© Nationale Zorggids