Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

Een langslepend conflict tussen de besturen van Centraalzorg Vallei & Heuvelrug en woon-zorgcomplex Plus Wonen in Leusden zorgt ervoor dat de veiligheid en kwaliteit van zorg mogelijk gevaar lopen. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten de instellingen onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Plus Wonen in Leusden is een zorginstelling voor jongeren met schizofrenie of soortgelijke stoornissen. Centraalzorg Vallei & Heuvelrug is verantwoordelijk voor de zorgverlening in de instelling. Als onderdeel in de toezicht op nieuwe instellingen in de geestelijke gezondheidszorg bracht IGZ eind april 2013 een inspectiebezoek aan het woon-zorgcomplex. Tijdens de inspectie bleek dat zorgdossiers niet op orde waren. Ook vindt de Inspectie het voortdurende conflict tussen beide besturen een mogelijk risico voor de zorg.
 
De ondertoezichtstelling zal drie maanden duren. In deze periode moet een mediator het conflict tussen het bestuur van Centraalzorg Vallei & Heuvelrug en Plus Wonen zien op te lossen. Ook wil de IGZ dat de zorgdossiers volgens de geldende richtlijnen en normen worden ingericht. De inspectie zal dit tijdens onaangekondigde bezoeken controleren.
 
© Nationale Zorggids