Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Vroege leerlingen zijn jonger dan hun klasgenootjes en gedragen zich daar ook dikwijls naar. Door professionals blijkt dit gedrag nogal eens te worden aangezien voor ADHD, met alle schadelijke gevolgen van dien. Sociale wetenschappers uit Groningen en Zwolle maken zich zorgen. Dat meldt Medisch Contact.

Dat relatief jong zijn in een klas het risico op een aantal ongunstige uitkomsten vergroot, is al langer bekend. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat vroege leerlingen vaker blijven zitten en vaker met specifieke leerproblemen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs dan hun wat oudere klasgenoten. In een grootschalige internationale studie werd het verband aangetoond tussen de geboortemaand en de kans op een diagnose ADHD en/of ADHD-medicatiegebruik. De jongste kinderen in een klas maken twee keer zo veel kans op de diagnose ADHD dan late of gemiddelde leerlingen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat leerkrachten en andere professionals het relatief jonge gedrag van vroege leerlingen lijken te verwarren met ADHD.

Een nieuw onderzoek door sociale wetenschappers uit het noorden van Nederland naar het voorschrijven van ADHD-medicatie (methylfenidaat) bevestigt het beeld dat uit de eerdere onderzoeken al naar voren kwam. Hoewel de onderzoeksgroep klein was, kwam er ook in dit onderzoek een sterk verband naar voren tussen een vroege geboortemaand en de vergrote kans om methylfenidaat voorgeschreven te krijgen. De vroege leerlingen kregen ruim twee keer zo vaak ADHD-medicatie voorgeschreven als de late leerlingen.

Volgens de wetenschappers is dit een zorgelijke situatie omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van het gebruik van methylfenidaat op langere termijn. Zij achten het wenselijk dat leerkrachten en GGZ-professionals zich meer bewust worden van de verschillen tussen vroege en latere leerlingen en het drukke en ongeconcentreerde gedrag van relatief jonge kinderen 'even aanzien'. Het krijgen van een paar maanden extra tijd zou voor een aantal van deze kinderen kunnen betekenen dat hen een psychiatrische diagnose en een behandeling met medicijnen bespaard blijft.

© Nationale Zorggids