Normal_vet_overgewicht_obesitas_dik

(Novum) - Jongeren in gezinnen met lage inkomens zijn vaker te dik dan jongeren in de hoogste inkomensgroep. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij ernstig overgewicht is dit verschil nog duidelijker zichtbaar.

Van de jongeren tussen de 2 en 25 jaar in de laagste inkomensklassen kampt zo'n 19 procent met overgewicht. Onder jongeren uit de hoogste inkomensklasse is dit elf procent. Het gemiddelde ligt op vijftien procent. Ernstig overgewicht komt onder jongeren uit de armste huishoudens zelfs drie keer vaker voor dan bij leeftijdsgenoten in de rijkste groep.

Bijna alle jongeren zijn er overigens van overtuigd dat ze in goede gezondheid verkeren; 93 procent beoordeelt hun gezondheid als goed tot zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven wel iets minder vaak aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

De armste groep jongeren gaat verder iets vaker naar de huisarts dan gemiddeld. Twee op de drie jongeren bezochten het afgelopen jaar minimaal een keer de huisarts. Bij de armste groep lag dat met 69 procent iets hoger dan gemiddeld, bij de hoogste inkomens was dit met 64 procent iets lager. Jongeren uit de hogere inkomensgroepen bezoeken weer iets vaker dan de armere groepen de tandarts en fysiotherapeut.