Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Voor beleidsmakers en bestuurders van gemeenten is er nu een handreiking beschikbaar over kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat meldt Voordejeugd.

De handreiking is een initiatief van de partners in het netwerk Gewoon Meedoen. Het netwerk wil eraan bijdragen dat jongeren met een LVB naar vermogen participeren. Jongeren met LVB willen meedoen in de samenleving. Ze hebben veel talenten, maar om zich te kunnen ontwikkelen hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en professionele) ondersteuning nodig. De integrale aanpak bestaat uit drie pijlers: vroegtijdige signalering, duurzame ondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning, waar nodig.

De handreiking is opgesteld ter ondersteuning van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel. In het nieuwe stelsel wordt de regie en de financiering van alle zorg voor de jeugd naar de gemeenten overgeheveld. Het nieuwe jeugdstelsel moet leiden tot een omslag in het jeugdbeleid die maakt dat er meer en eerder aandacht is voor het voorkomen van problemen, voor het tijdig signaleren van een vastlopende ontwikkeling en voor vroege ondersteuning in het gezin, op school en in de buurt. In de handreiking wordt aandacht gevraagd voor ouders van kinderen en jongeren die deze weg doorgaans niet zo snel vinden. De handreiking werd samengesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Transitiebureau Jeugd.

© Nationale Zorggids