Normal_astma_inhalator_inhaler_pufje_509px-asthmainhaler_wiki_-c_

Kinderen met astma, allergie of een combinatie daarvan hebben een hogere kans op ADHD dan andere kinderen. Mogelijk bestaat er een verband tussen het ontwikkelen van ADHD en de medicatie die het kind voor astma of de allergie gebruikt. Dat meldt Mednet.

In een onderzoek van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers dat gepubliceerd is in Annals of Allergy, Asthma & Immunology wordt aangetoond dat het aantal kinderen met ADHD, allergie en astma is toegenomen. Hierin valt op dat jongens uit een familie waarin astma en allergie voorkomt een groter risico lopen om ADHD te ontwikkelen. De onderzoekers wijzen erop dat ADHD vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Dit geldt ook voor astma. Aangenomen wordt dat er een relatie bestaat tussen ADHD, astma en koemelkallergie.

De onderzoek richt zich op 884 jongens met ADHD en 3.536 jongens zonder deze aandoening. Van de kinderen met ADHD had 34 procent ook last van astma en had 35 procent een allergie. De studie toont aan dat kinderen met ADHD 1,4 keer vaker astma hebben dan kinderen zonder ADHD. Verder bleken ADHD-patiënten ook vaker een allergie voor koemelk te hebben of medicatie te gebruiken tegen astma of eczeem, in de vorm van respiratoire corticosteroïden of topische steroïden. Zelfs als deze medicatie een rol blijkt te spelen bij ADHD vinden de onderzoekers niet dat deze medicatie zonder meer stopgezet kan worden. Dat kan alleen op gezag van een allergoloog.

Kinderen van ouders die beiden te kampen hebben met allergische klachten maken naar verluidt een een kans van 75 procent om ook allergisch te worden. Bij kinderen van ouders zonder allergie is die kans tien tot vijftien procent. Ongeveer 60 tot 80 procent van de kinderen met astma heeft ook een allergie. Net als allergie is ook ADHD genetisch overdraagbaar.

© Nationale Zorggids