Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

'Ambtenaren met een korte cursus Jeugd-ggz op zak gaan straks diagnoses stellen en voor jeugdpsychiater spelen'. Dit beeld wordt gewekt in sommige berichten in de media en is volstrekt onjuist, zo meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

De VNG laat weten dat de cursussen een heel ander doel hebben. Als gemeentelijke beleidsambtenaren en loketmedewerkers zich straks gaan bezighouden met de jeugdhulp moeten ze de Jeugd-ggz wel goed leren kennen, redeneert de VNG. Met het oog daarop worden nu verschillende cursussen aangeboden.

Met de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten blijft de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) van kracht. De wet BIG bepaalt of iemand bevoegd is om te diagnosticeren in de Jeugd-ggz.

Gemeenten gaan de jeugdhulp zo organiseren dat het altijd artsen of andere deskundigen zijn die aangeven welke zorg kinderen in de Jeugd-ggz nodig hebben. Hulpverleners zullen worden ingezet in zorgteams om problemen te inventariseren en te zorgen dat deskundigen worden ingeschakeld.

© Nationale Zorggids