Normal_criminele_vrouwen_meisjes

Uit onderzoek is gebleken dat vroegtijdig ingrijpen bij jongeren met licht delinquent of risicogedrag kan voorkomen dat ze afglijden naar ernstige en aanhoudende criminaliteit. Positief voorbeeldgedrag en afspraken over gewenst en ongewenst gedrag blijken effectief in de preventie van jeugdcriminaliteit. Dat meldt het Nederlands Jeugd Instituut.

Eerder onderzoek naar een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten in Amsterdam heeft aangetoond dat veruit de meeste jongeren uit deze groep op enig moment in het verleden contact hadden met jeugdzorg. Dit laat zien dat er mogelijkheden zijn om in een vroeg stadium in te grijpen en mogelijk een persistente criminele carrière te voorkomen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) analyseerde op welke punten effectief kan worden voorkomen dat een jongere verder afglijdt en vond zeven elementen die een rol spelen in de preventie van jeugdcriminaliteit. Naast positief voorbeeldgedrag en afspraken over gedrag kan er ook veel winst worden behaald met het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders, het bevorderen van vrijetijdsbesteding in groepsverband, het betrekken van het hele gezin, een individuele aanpak, en een kortdurende aanpak met weinig sessies.

In Nederland worden diverse behandelmethoden of methoden van aanpak (interventies) gevolgd bij minderjarigen die de fout in gaan. Het WODC onderzocht of er methoden bij zijn waarin deze zeven elementen geïntegreerd worden. Geen van de twaalf geanalyseerde interventies bevat ze alle zeven. De interventies die als veelbelovend uit de bus komen zijn Functionele Gezinstherapie (FFT), Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling-Erger Voorkomen (IOG-EV), Jeugd Preventie Team 12-min (JPT 12-min) en Stop Nu Ander Plan (SNAP). Het effect van die interventies is in Nederland echter nog niet aangetoond.

© Nationale Zorggids