Normal_mobiele_telefoon

De CZ Zorgprijs 2013 is op 25 september in de wacht gesleept door Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) en de jeugdinstelling Mondriaan, die samen een webapplicatie hebben ontwikkeld voor jongeren met psychiatrische problemen. De prijs is toegekend op basis van de verbetering van de kwaliteit van zorg en het verwachte positief effect op de kosten van zorg. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden. Dat meldt Skipr.

De webapplicatie 'M'n Mattie' kan door cliënten als een buddy gebruikt worden die hen begeleidt en met beeldmateriaal en filmpjes informeert over iedere stap in de behandeling. Hiermee willen de ontwikkelaars jongeren beter voorbereiden op de behandeling. Ook wordt een online hulpplan ontwikkeld waar jongeren in moeilijke situaties op terug kunnen vallen en dat altijd oproepbaar is. Het gebruik van de app(licatie) op een smartphone of tablet sluit goed aan bij de belevingswereld van de jeugdigen.

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen uit Limburg en GGzE werken intensief samen bij het ontwikkelen en implementeren van eHealth-aanbod voor de jeugd-ggz. 'M'n Mattie' is een van de mobiele toepassingen die uit deze samenwerking zijn ontstaan. Eind augustus is door de ggz-instellingen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de langere termijn. Cliënten, hulpverleners en ouders of verzorgers worden nauw betrokken in de ontwikkeling van de applicaties.

© Nationale Zorggids