Normal_slapende_kinderen_in_auto

Kinderen die op onregelmatige tijden slapen hebben vaker last van gedragsproblemen. Een onregelmatig slaapritme kan leiden tot verstoring van processen die te maken hebben met de ontwikkeling van het brein. Dat blijkt uit een Brits onderzoek, zo meldt GGZnieuws.

Onderzoekers van de University College in London analyseerden gegevens van meer dan 10.000 kinderen. Zij verzamelden informatie over de bedtijd van kinderen op 3-, 5- en 7-jarige leeftijd. Door leraren en ouders werden op verschillende momenten vragenlijsten ingevuld over het gedrag van de deelnemende kinderen.

Kinderen die op onregelmatige tijden naar bed gaan blijken vaker gedragsproblemen te hebben dan kinderen die steeds rond dezelfde tijd gaan slapen. Hoe langer de kinderen op onregelmatige tijden naar bed worden gebracht, hoe groter de problemen met hun gedrag. Kinderen die op één moment tijdens het onderzoek een onregelmatige bedtijd hadden, scoorden gemiddeld een halve punt hoger op de 'gedragsproblemenschaal'. Sliepen ze op twee momenten op onregelmatige tijden, bijvoorbeeld op 3- en 5-jarige leeftijd, dan scoorden ze ongeveer een punt hoger. Onregelmatige bedtijden op alle drie de leeftijden, zorgden voor een hogere score van iets meer dan twee punten op de gedragsproblemenschaal. Het gedrag van kinderen, die eerder op onregelmatige tijden naar bed gingen maar later meer regelmaat kregen, liet een verbetering zien.

Volgens onderzoeker Yvonne Kelly toont het onderzoek aan dat onregelmatige bedtijden op verschillende manieren kunnen bijdragen aan gedragsproblemen. 'Ten eerste staat het wisselen van de bedtijd de biologische klok in de weg, wat leidt tot een soort jetlag. Ten tweede verstoort een onderbroken slaap processen die te maken hebben met de ontwikkeling van het brein.' De onderzoeker concludeert dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat ze op regelmatige tijden gaan slapen. Ze benadrukt dat bij het ontstaan van gedragsproblemen ook andere factoren een rol spelen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Pediatrics.

© Nationale Zorggids