Normal_bevroren_meer_ijs_familie_gezin

Voor ouders die door psychische problemen ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen is de online zelfhulpcursus KopOpOuders ontwikkeld. In vijf online modules wordt opvoedondersteuning aangeboden. De eerste resultaten lijken veelbelovend voor zowel kind als ouder. Dat meldt Trimbos.

In Nederland zijn er jaarlijks 405.000 ouders met psychische of verslavingsproblemen. De kinderen van deze ouders met psychische problemen (KOPP) lopen een verhoogd risico zelf problemen te ontwikkelen. In KOPP gezinnen ontbreekt vaak ruimte voor de gevoelens van het kind. Het gezinsleven wordt gekenmerkt door onrust, onvoorspelbaarheid, angst en instabiliteit door emotionele problemen en vaak ook door organisatorische en financiële problemen. In veel gevallen is er sprake van parentificatie, waarbij het kind de ouderrol op zich neemt. Dit is een te zware verantwoordelijkheid voor het kind die belemmerend werkt op de ontwikkeling. Door schaamtegevoelens dreigen KOPP gezinnen sociaal geïsoleerd te raken en neemt hun maatschappelijke participatie af.

De module KopOpOuders Zelfhulp is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met de ggz- en verslavingspreventie en ouders zelf. De interventie is gericht op de versterking van de ouderrol. Met filmpjes, animaties en korte, haalbare thuisopdrachten leren ouders de beschermende factoren voor hun kind te versterken.

Ouders die de module hebben gebruikt beoordelen de interventie positief en geven aan dat hun opvoedcompetentie na afloop van de interventie is verbeterd.

© Nationale Zorggids