Normal_autisme_jongen__compfight_

Onderzoekers hebben een verband weten aan te tonen tussen de gewichtstoename van moeders tijdens de zwangerschap en stoornissen die verwant zijn aan autisme. Autisme bij kinderen is geen direct gevolg van overgewicht bij de moeder, maar mogelijk wel van onderliggende processen zoals een abnormale hormoonspiegel of een ontsteking. Dat meldt Nu.

Onderzoekers van de University of Utah schrijven in het vakblad Pediatrics dat ze het verband bij twee groepen konden aantonen. In de eerste groep werden ruim honderd kinderen met stoornissen in het autismespectrum vergeleken met ruim tienduizend kinderen zonder een van deze stoornissen. In de tweede groep vergeleken ze bijna driehonderd kinderen met een stoornis in het autismespectrum met hun familieleden zonder stoornis. In beide groepen bleek een kleine gewichtstoename van de moeder al verband te houden met autisme bij haar kind.

Stoornissen in het autismespectrum zijn ontwikkelingsstoornissen waardoor kinderen sociale problemen hebben. Vaak kunnen ze minder goed contact leggen en minder goed communiceren met andere mensen.

Hoewel de werkelijke oorzaak van dit type stoornissen nog niet is gevonden, is dit onderzoek toch belangrijk. Het geeft aanwijzingen voor de risicofactoren van aandoeningen die aan autisme verwant zijn. Ook geeft het onderzoekers een richting om verder te zoeken naar de achterliggende oorzaken. Eerdere studies toonden het verband aan tussen het risico op autisme bij kinderen en de BMI (Body Mass Index) van een vrouw voor haar zwangerschap en haar gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Deze studie bouwt hierop voort.

© Nationale Zorggids