Normal_blind

(Novum) - Nederland telt 109 tot 129 duizend kinderen met een handicap. Dat betekent dat 3,5 procent van alle kinderen een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap heeft. Dit blijkt uit een rapport van het Verwey-Jonker Instituut dat woensdag verschijnt.

Ruim 68 duizend kinderen, een kleine twee procent, kregen vorig jaar specialistische zorg of voorzieningen. Voor de rest gold dat niet, waardoor deze groep moeilijker is 'op te sporen'. Tot nu toe was er dan ook geen goed beeld van het totaal aantal kinderen met een handicap.

Van de kinderen met specialistische zorg heeft de grootste groep, van zo'n 45 duizend kinderen, een verstandelijke handicap. Een kleine twintigduizend kinderen hebben een lichamelijke handicap en ruim tienduizend kinderen een zintuiglijke, zoals doof- of blindheid. Ruim 6500 kinderen hebben een combinatie.

Er zijn veel meer jongens dan meisjes met een handicap, blijkt verder uit het onderzoek. In totaal is bijna 62 procent van de kinderen met een handicap een jongen. De provincie Groningen telt verhoudingsgewijs de meeste gehandicapte kinderen, Zuid-Holland de minste.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Defence for Children en diverse andere organisaties, naar aanleiding van het feit dat gemeenten volgend jaar volledig verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg en de zorg voor kinderen met een handicap. Het rapport wordt woensdagmiddag aangeboden aan voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).