Normal_peuterspeelzaal

De informatie over het toezicht op de kinderopvang is online beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De informatie uit de rapportages kinderopvang geeft gemeenteraadsleden een beeld van hoe een gemeente het doet op het terrein van kinderopvang in vergelijking met andere gemeenten in de regio en de rest van Nederland. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Vanaf 2013 kunnen gemeenten gegevens over de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. Deze gegevens worden samengevat in de rapportage Kinderopvang. De informatie gaat bijvoorbeeld over het aantal nieuwe aanvragen, de uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten die binnen de gemeenten zijn uitgevoerd. De rapportage geeft informatie over de belangrijkste criteria die uit de wet- en regelgeving naar voren komen, de zogenaamde toezichtindicatoren.

Nog niet van alle gemeenten zijn rapportages online beschikbaar. Door enkele gemeenten zijn de gegevens nog niet vrijgegeven.

© Nationale Zorggids