Normal_kind_mishandeling_bed_bang_ansgst_verdriet_slapen

(Novum) - Het kabinet moet onderzoeken of de acties uit het plan voor de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik effect hebben. Dat adviseert de taskforce die toeziet op het actieplan in een maandag gepresenteerd tussenrapport. De ultieme vraag is in hoeverre de acties tot minder kindermishandeling leiden, aldus de taskforce.

De meeste acties uit het plan voor de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik lopen op schema, concludeert de taskforce onder leiding van burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan verder. De ministeries zijn 'goed aan de slag'.

Het plan voor de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik is twee jaar geleden opgesteld om de mishandeling en het seksueel misbruik van kinderen door ouders en professionals te bestrijden. Er staan 25 acties in. Twee daarvan zijn al afgerond en drie hebben vertraging opgelopen. De rest verloopt zoals gepland en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Het kabinet zou er goed aan doen prioriteit te geven aan de evaluatie van de regierol van gemeenten, adviseert de taskforce. Die actie is 'buitengewoon belangrijk' omdat gemeenten het evaluatierapport kunnen gebruiken om hun regiefunctie 'stevig neer te zetten'.

In de zogenoemde najaarsmonitor die nu is gepubliceerd staat per actie de voortgang beschreven. Het document is maandag overhandigd aan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA).

In het volgende rapport wordt ook nagegaan hoe de aangekondigde maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Samson vorderen. De commissie concludeerde dat kinderen in overheidsinstellingen tweeënhalf keer vaker melding doen van misbruik dan andere kinderen. Het kabinet wil onder meer de screening van jeugdzorgpersoneel onderzoeken.