Normal_rechter

Kinderrechters vinden dat de nieuwe Jeugdwet moet worden aangepast omdat het regelen van gedwongen zorg voor jongeren nu te ingewikkeld is. Met de nieuwe wet bestaat volgens hen bijvoorbeeld het risico dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak zondag.

De nieuwe wet zorgt voor onduidelijkheid over de rechtspositie van jongeren die uit huis geplaatst worden. Een van de bezwaren van de kinderrechters is dat de regels voor gedwongen zorg zowel in de nieuwe Jeugdwet zijn opgenomen als in het Burgerlijk Wetboek. Die regels sluiten niet goed op elkaar aan, vinden ze.

Kinderrechter Ellen van Kalveen spreekt vandaag met de Eerste Kamer tijdens een deskundigenbijeenkomst over de voorgestelde aanpassingen van de nieuwe wet. 'Omdat onder de nieuwe wet alle gemeenten bij gedwongen hulp zijn betrokken, is onduidelijkheid zeer ongewenst. Op dit moment wordt de wetgeving naar gedwongen zorg voor jongeren en volwassenen geëvalueerd. Ik adviseer de Eerste Kamer met klem om deze af te wachten', aldus Van Kalveen. 'Het is in het belang van jongeren, jeugdhulpverleners en gemeenten dat wettelijk alles goed geregeld wordt om ingrijpende fouten bij bijvoorbeeld opname in een gesloten inrichting te voorkomen.'

Het kabinet is van plan de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 in te voeren. Onderdeel van de wet is de overheveling van jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeenten.

© Nationale Zorggids