Normal_vuurwerk

Ondanks jarenlange voorlichtingscampagnes worden de gevaren van vuurwerk en de gevolgen van vuurwerkletsel nog altijd zwaar onderschat. De verenigingen van medisch specialisten voor oogartsen, plastisch chirurgen en handchirurgen (het NOG, de NVPC en NVvH) waarschuwen aan de vooravond van Oud en Nieuw gezamenlijk voor het verkeerd gebruik van vuurwerk en illegaal vuurwerk, dat niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Dat meldt Medical Facts.

De medisch specialisten willen betere voorlichting en strengere regels rond het gebruik van consumentenvuurwerk. Al vanaf medio november zien zij slachtoffers van vuurwerk, die met met zeer ernstig letsel aan de ogen of handen worden binnengebracht bij ziekenhuizen. Steeds vaker gaat het om minderjarigen. Naast hoge medische kosten en vaak jarenlange behandelingen, veroorzaakt het letsel ook grote maatschappelijke schade zoals arbeidsongeschiktheid.

Met gratis vuurwerkbrillen, lonten en grotere etiketten met gebruiksaanwijzingen probeert de vuurwerkbranche er veel aan te doen om het imago van vuurwerk te verbeteren. Tegelijkertijd is het consumentenvuurwerk in Nederland de afgelopen jaren zwaarder en heftiger geworden. Zo werd bijvoorbeeld vorig jaar de maximale dosis kruit per pijp verhoogd van 15 naar 25 gram en dit jaar is de diameter van kruitpijpen verruimd van 20 naar 25 millimeter. Ook de import van illegaal vuurwerk neemt nog steeds toe, zeker nu het makkelijker is dit per postpakket in het buitenland te bestellen. Samen met zelf gefabriceerde vuurwerkbommen zorgt dit er voor dat de ernst van vuurwerkletsels blijft toenemen.

Ieder jaar worden velen het slachtoffer van vuurwerk, vooral kinderen en omstanders. Vaak gaat het om ernstig letsel, dat niet meer te herstellen is. Vuurwerk kan in zeer korte tijd een leven veranderen. Rond de jaarwisseling van vorig jaar waren meer vuurwerkslachtoffers te betreuren dan in het jaar daarvoor. Het gaat daarbij met name om handletsels, zware verwondingen in het gelaat, aan de ogen en brandwonden. Uit onderzoek van de NVPC blijkt dat vorig jaar bij de jaarwisseling  vijf totale handamputaties (waaronder bij een jongen van 11) en vele gedeeltelijke amputaties noodzakelijk waren. Oogartsen meldden vorig jaar 264 patiënten met oogletsel, waarvan 101 met blijvend letsel, 25 blinde ogen en acht ogen die operatief werden verwijderd. Handletsels komen voornamelijk voor bij mensen die zelf vuurwerk aansteken. Slachtoffers van oogletsel zijn in de helft van het aantal gevallen omstanders. De meeste vuurwerkslachtoffers zijn man en bijna de helft (45 procent) van hen is minderjarig. Een ander opvallend cijfer uit onderzoeken van vorig jaar is dat de meerderheid van de slachtoffers, voornamelijk met handletsel, illegaal vuurwerk afstak.

© Nationale Zorggids