Normal_peuter_water_drinken

Van het plan om in honderden kinderdagverblijven water aan kinderen te geven in plaats van dikmakende sapjes, is weinig terechtgekomen. Het initiatief van de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (Jogg) werd in juni door Jogg-ambassadeur Paul Rosenmöller aangekondigd en had deze maand gerealiseerd moeten zijn. Dat meldt de Volkskrant.

De 35 gemeenten die zich hebben aangesloten bij het Jogg-initiatief zouden 'drinkwateroefenbekers' aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uitreiken. Het merendeel van die twintigduizend oefenbekers is nooit aangekomen. Uit een steekproef van de Volkskrant onder kinderdagverblijven blijkt dat veel kinderdagverblijven niet op de hoogte waren van het initiatief. Voor de overstap op louter water blijkt weinig animo te bestaan. Liever bepalen kinderdagverblijven het drankbeleid in samenspraak met de ouders.

Het drinkwaterproject werd gestart als 'nieuwe ambitie' in de in de strijd tegen kinderobesitas. Jogg-woordvoerster Mieke Spaans erkent dat Rosenmöller in zijn enthousiasme 'te optimistisch is geweest over de tijdsplanning.' Inmiddels is een 'drinkwaterpakket' ontworpen en zijn kinderdagverblijven benaderd. Een enquête naar drinkwatermomenten wordt nu op honderd instellingen verspreid. Over een half jaar wordt weer gemeten en gekeken. 'We hebben besloten dat kwaliteit van dit project boven snelheid gaat', zegt Spaans. Jogg-initiatiefnemer Jaap Seidell, obesitashoogleraar aan de VU: 'Het heeft vijftig jaar geduurd om hier het rookgedrag te veranderen. Zoiets ingewikkelds als meer lichaamsbeweging en het verbeteren van voedingsgewoonten gaat ook langzaam.'

Hoogleraar jeugdsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen Greetje Timmerman is sceptisch over het van bovenaf opleggen van een gedragsverandering. 'Deze maatregelen werken niet. Daar is ook geen bewijs voor, als je de wetenschappelijke onderbouwing bekijkt.' Volgens Timmerman maken slechte eetgewoonten en te weinig lichaamsbeweging al generaties lang deel uit van de cultuur van sommige bevolkingsgroepen. 'Dan helpt het niet om van bovenaf een gedragsverandering te bewerkstelligen. Je kunt beter met de mensen zelf een aanpak ontwikkelen. Dit is vooral jammer omdat er veel geld mee is gemoeid.'

De overheid heeft dit jaar 2,5 miljoen in Jogg gestoken. Het D66-Kamerlid Pia Dijkstra pleit voor afrekenbare doelen: 'Tot dusver zijn die onvoldoende geformuleerd en te snel verlaten. Een langetermijnaanpak is hard nodig. We moeten het tij nu keren, in het belang van de jeugdgezondheid.'

© Nationale Zorggids