Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Kinderen van asielzoekers die in korte tijd vaak zijn overgeplaatst kampen vaker met psychische en psychosomatische klachten dan asielkinderen die minder frequent zijn overgeplaatst. Dat blijkt uit een epidemiologisch onderzoek dat werd uitgevoerd door het AMC en GGD Nederland. Dat meldt GGD Kennisnet.

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners alert moeten zijn op een verhoogd risico op psychische klachten bij kinderen die in korte tijd vaak zijn overgeplaatst. Bij kwetsbare kinderen is het effect groter, bijvoorbeeld door ervaringen met geweld of door een moeder met psychische problemen.

Frequent overgeplaatste kinderen en hun familieleden hebben mogelijk extra ondersteuning of begeleiding nodig. Hiermee wordt ook het belang onderstreept van goede overdracht van informatie tussen opvang en zorg en tussen zorgverleners in de opeenvolgende asielzoekerscentra.

De onderzoekers adviseren beleidsmakers om in het opvangbeleid rekening te houden met de effecten van het frequent overplaatsen van asielkinderen op hun psychische gezondheid, in het bijzonder bij kwetsbare kinderen.

© Nationale Zorggids