Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Van woensdag 29 januari tot en met dinsdag 4 februari 2014 is het de Week van het Vergeten Kind. Dit initiatief werd in 2011 gestart door de stichting Het Vergeten Kind, die toen nog bekend stond als de Guusje Nederhorst Foundation. Met de Week van het Vergeten Kind vraagt de stichting aandacht voor de situatie van kinderen in opvangcentra. Dat meldt Vergetenkind.nl.

Kinderen in opvangcentra hebben vaak op jonge leeftijd al veel meegemaakt, voordat ze terecht komen in sobere Nederlandse opvanglocaties met minimale speelmogelijkheden. Verborgen kinderleed is niet ver weg, het is gewoon om de hoek. Soms op geheime locaties om de veiligheid van deze kinderen te garanderen. De stichting maakt zich zorgen over de situatie van deze kwetsbare groep kinderen, die onder druk staat door de aanstaande transitie van de provinciale jeugdzorg naar de gemeente. Deze transitie, inclusief de forse bezuinigingsslag die hiermee wordt gemaakt, gaat volgens de stichting veel te snel en te onzorgvuldig.

Om te voorkomen dat kinderen in opvangcentra de dupe worden van de herziening van het jeugdstelsel, wordt tijdens de Week van het Vergeten Kind een bewustwordingscampagne gevoerd. De individuele verhalen van kinderen worden invoelbaar gemaakt en daarmee de grootte van het probleem. Het Vergeten Kind werkt samen met de Kinderombudsman, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het COA. Meer informatie over de campagne staat hier.

© Nationale Zorggids