Normal_spaarpot_spaarvarken_geld

De Algemene Rekenkamer gaat een toets uitvoeren op het budget dat de rijksoverheid opzij zet voor gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Rekenkamer doet dit op verzoek van de staatssecretarissen van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie.

Vorig jaar heeft de Rekenkamer op verzoek van staatssecretaris Van Rijn ook al een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Toen ging het alleen om de jeugdzorg. De Rekenkamer gaat uitzoeken of de gegevens die gebruikt zijn om het budget voor de gemeenten vast te stellen betrouwbaar en goed onderbouwd zijn. De verdeling van het totale budget over de afzonderlijke gemeenten zal niet meegenomen in het onderzoek. De Rekenkamer verwacht in mei dit jaar de resultaten van de toets bekend te kunnen maken.

©Nationale Zorggids